Na een succesvolle eerste pilot in 2015 tussen Woningvereeniging Samenwerking en LENS, werd een vervolg gegeven aan de uitrol van zonnepanelen over enkele van de grote monumentale daken die de coöperatie rijk is. LENS is specialist in lokale energie netwerken en services. 

De gemeente Amsterdam kende de benodigde vergunningen toe om dit project op monumentale panden gerealiseerd te krijgen. Het project werd uitgevoerd in drie fasen. In totaal werden 320 woningen aangesloten op een zonnesysteem. De huurders waren vrij om te kiezen of ze ook daadwerkelijk gebruik wilden maken van de zonnestroom van eigen dak. Samenwerking maakt gebruik van Herman de Zonnestroomverdeler, waardoor de zonnestroom kan worden toegedeeld aan de huurders die meedoen.

Samenwerking bood de stroom aan tegen een aantrekkelijk tarief om huurders te motiveren mee te doen. Met succes, zo bleek. Bijna 70% van de bewoners gaf direct te kennen gebruik te willen maken van het aanbod.

  • Opdrachtgever:  Amsterdamsche Cooperatieve Woningvereeniging Samenwerking
  • Locatie: Amsterdam-Zuid
  • Aantal zonnepanelen: 960
  • Aantal aansluitingen: 347
  • Productie per jaar: 249.600 kWh

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van jouw dak? Doe de Quickscan via onderstaande button!

Deel dit bericht