www.hellosunshine.amsterdam
algemeen

veelgestelde vragen

algemeen

Wat is Zonatlas?

Zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Deze rekenmodule maakt het eenvoudig om zelf snel te kunnen beoordelen of je dak geschikt is voor zonnepanelen en wat de investering in zonne-energie je op kan leveren. Voer je adresgegevens in of zoek je gemeente op in de kaart. Samen meer duurzame energie opwekken: doe je mee?

De nieuwe Zonatlas voorziet individuele huishoudens van onafhankelijke informatie over de mogelijkheden om energie op te wekken middels zonnepanelen eventueel in combinatie met opslag. De Zonatlas is voor iedereen kosteloos via het internet te raadplegen.

Levert de Nederlandse zon wel voldoende op?

Ja natuurlijk! Wij klagen nog wel eens over het weer in Nederland. Je zou dus kunnen denken dat zonnepanelen in Nederland niet zoveel rendement opleveren. Hoe feller de zon schijnt, hoe hoger het rendement van je zonnepanelen tenslotte. Maar wees gerust. Zonnepanelen, ook in Nederland, zijn per definitie een goede investering. Ook in de winter. In de zomer en de lente hebben we wel meer zonuren en dus zijn je panelen efficiënter in deze twee jaargetijden.

Een hogere temperatuur is trouwens niet bepalend voor meer energie-opwek. Uit verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat te hoge temperaturen het rendement verlagen. De keuze van het soort zonnepanelen is hierbij wel van invloed. Laat je dus goed voorlichten door meerdere specialisten. Maar dat het rendabel is voor zonne-energie te kiezen staat buiten kijf.

Hebben zonnepanelen iets te maken met nationale veiligheid?

Vreemd genoeg is het antwoord op de vraag: ja! We zijn in Nederland voor een groot deel afhankelijk van niet-Westerse landen als het gaat om fossiele brandstoffen. Door oorlogen en andere geopolitieke situaties zien we dat prijzen voor deze grondstoffen plotseling kunnen stijgen of dalen. Kiezen voor zonne-energie betekent minder afhankelijk zijn van externe factoren. Daarnaast stijgt de zeespiegel harder dan voorzien door de opwarming van de aarde. Voor een land wat voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt is dat geen prettig vooruitzicht…

Wat is salderen?

Als je energie opwekt met zonnepanelen op je eigen dak gebruik je dit voor je eigen woning. De energie die je teveel opwekt kun je terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een slimme meter houdt bij hoeveel je teruglevert. Aan het einde van ieder jaar wordt de balans opgemaakt en wordt deze teruggeleverde energie met je gebruik verrekend. Dit heet salderen. Je betaalt alleen belasting over de energie je zelf hebt verbruikt.

Meld binnen 1 maand na plaatsing aan je netbeheerder en energieleverancier dat je energie wilt terugleveren. Heb je nog geen slimme meter? Geen probleem, het kan ook met een klassieke meter. Maar wil je inzicht in de energie die je teruglevert, dan heb je er wel een nodig.

Wat is Breeam?

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van projecten inzichtelijk

Door certificering met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke prestatie van het project op duurzaamheid. Hiermee kun je aan de markt tonen wat de prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt je prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kun je de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte
Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Je gebouw is daarmee voorbereid op de toekomst.

Kijk op BREEAM-NL welke voordelen het biedt.

Wat is GRESB?

GRESB is de wereldwijde standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles.

Kijk op gresb.com voor meer informatie.

Wat is EPC?

EPC staat voor de energieprestatiecoëfficiënt De energieprestatiecoëfficiënt is een onderdeel van de energieprestatienormering (EPN). De EPC is het theoretisch berekende energieverbruik van een gebouw, waarbij rekening wordt gehouden met de energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag.

De EPC-waarde is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. De isolatie van het gebouw speelt een rol bij de bepaling van de vereiste Rc-waarde en heeft uiteraard een grote invloed op het energieverbruik.

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van je huis is bepalend voor het woninggebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC, hoe minder energie u verbruikt. De EPC wordt om de paar jaar strenger. Sinds 2015 is het maximum 0,4. Als uit een berekening blijkt dat de EPC hoger zou zijn, dan geeft de gemeente geen bouwvergunning (omgevingsvergunning) af. Maar let op: in een groot vrijstaand huis met een EPC van 0,4 gebruik je méér energie dan in een klein appartement met eenzelfde EPC.

Wat is DEPK?

Op initiatief van Holland Solar is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte te kunnen borgen. De kwaliteitskeurmerken ZONNEKEUR-INSTALLATEUR en ZONNEKEUR-BOILER worden ondersteund door RVO en UNETO-VNI. De website voor consumenten over dit keurmerk vind je op www.zonnekeur.nl.

Het doel is om bedrijven die installatietechnisch of bouwkundig betrokken zijn bij het verkopen, ontwerpen, monteren en beheren van zonne-energiesystemen een goede basis te geven om zonne-energie systemen van hoge kwaliteit te kunnen realiseren en dat vervolgens ook aan te tonen met het keurmerk.

De stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) is opgericht in 2011 op initiatief van de Duurzame Energie koepel en Holland Solar. De doelstelling van de stichting is het beheren van kwaliteitskeurmerken op het gebied van duurzame energie producten en diensten. Op dit moment zijn er de volgende keurmerken:

 • ZONNEKEUR-BOILER
 • ZONNEKEUR-INSTALLATEUR

Op termijn kunnen hier meer keurmerken voor duurzame technieken op product en diensten aan toegevoegd worden.

Kijk op DEPK.nl voor meer informatie.

Wat is Trias Energetica?

De Trias Energetica (eerder bekend als Trias Energica) is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze strategie werd in 1979 ontwikkeld door de studiegroep StadsOntwerp en Milieu (SOM-1) aan de TU Delft onder leiding van Kees Duijvestein en gepubliceerd in het tijdschrift BOUW. In 1996 heeft Erik Lysen vanuit de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, een van de voorlopers van Agentschap NL de drie stappenstrategie internationaal geïntroduceerd.

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:

 • Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
 • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
 • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Bron: Wikipedia

Wat is Zon op de kaart?

Amsterdam timmert hard aan de weg op het gebied van duurzame energie. Er zijn veel nieuwe initiatieven om zonne-energie haalbaar te maken en de meeste Amsterdammers willen dan ook gebruik maken van de zon. Dit bleek ook uit recent onderzoek van de gemeente Amsterdam.

De beweging is volop in gang. Help je mee de deze stappen in kaart te brengen? Op "Zon op de Kaart" kun je jouw zonnepanelen aanmelden. 

 

Hoe realiseer ik zon op mijn eigen dak?

Je weet het vast al wel. Je wilt gebruik gaan maken van zonne-energie, want dat scheelt je in de maandelijkse kosten. Zoveel is wel duidelijk. Bovendien wil je een positieve bijdrage leveren aan een duurzaam Amsterdam, aan de toekomst van je kinderen of kleinkinderen. Maar hoe weet je nu of je dak geschikt is voor zonnepanelen? En hoeveel levert de aanschaf je eigenlijk op?

De aanschaf van zonnepanelen is meestal in 6 tot 10 jaar terugverdiend en je rendement is hoger dan wanneer je hetzelfde geld op een bankrekening zet.

Zonnepanelen op woningen gebouwd vanaf 1992??
Bekijk eerst eens op de zonatlas of je dak geschikt is en of je misschien een vergunning (gratis!) moet aanvragen. Vergunningen zijn alleen nodig voor monumenten of beschermd stadsgezicht. Je vergunning vraag je aan bij het Omgevingsloket van de gemeente Amsterdam. Vervolgens vraag je offertes op bij installateurs. Een goede installateur adviseert je over de geschiktheid van je dak en de aanmelding van je zonnepanelen bij je netbeheerder en energieleverancier.

Hoe gebruik ik zonne-energie met een huurdak?

Je huurt een huis en wilt graag zonnepanelen? Je kunt participeren in verschillende zonprojecten die zonne-energie stimuleren. Denk aan het delen van zonnepanelen, het aansluiten bij een coöperatie, Postcoderoos-projecten of via andere vormen van crowdfunding.

Je kunt je eenvoudig aanmelden bij Hello Sunshine op het deelplatform. Op het moment dat er interessante daken of projecten voorbij komen, informeren we je hierover. Je zit dus nergens aan vast, maar kunt wel inspringen wanneer je wilt.

Ook zijn er diverse woningcorporaties die hun huurders zonnepanelen aanbieden en zo de energiekosten naar beneden brengen. Infomeer bij jouw verhuurder naar de mogelijkheden.

Hoe gebruik ik zonne-energie zonder eigen dak?

Wil je graag meedoen in de zonbeweging, maar woon je in een appartement of benedenverdieping en heb je geen eigen dak. Of heb je een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen? Geen probleem. Je kunt participeren in verschillende zonprojecten die zonne-energie stimuleren. Denk aan het delen van zonnepanelen, het aansluiten bij een coöperatie, Postcoderoos-projecten of via andere vormen van crowdfunding. Hier koop je een aandeel in een zonnestroominstallatie op een andere locatie en profiteer je van een aardig rendement, of krijg je, zoals bij Postcoderoosprojecten, gedurende 15 jaar lang korting op je energiebelasting. 

Je kunt je eenvoudig aanmelden op het deelplatform van Hello Sunshine. Op het moment dat er interessante daken of projecten voorbij komen, informeren we je hierover. Je zit dus nergens aan vast, maar kunt wel inspringen wanneer je wilt. 

Wat zijn de voordelen van investeren in de zon?

De voordelen

 • Je energierekening gaat direct omlaag. De opbrengsten zijn hoger dan de maandelijkse kosten.
 • Je gebruikt vanaf de start echte duurzame energie en levert zo een positieve bijdrage aan de toekomst.
 • Je ontvangt rendement op je ingelegde geld. Dit rendement is hoger dan van een spaarrekening.
 • Hoe meer zonne-energie we gebruiken, hoe minder fossiele brandstoffen we nodig hebben. Deze zijn verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot. En daarmee voor klimaatverandering.


  Meld je aan bij Hello Sunshine en profiteer zo snel mogelijk van alle voordelen van zonne-energie. 

Hoe gebruik ik zonne-energie als MKB-er met een eigen dak?

Over zakelijk kleinverbruik met eigen dak
Door de salderingsregeling gecombineerd met alle fiscale aftrekmogelijkheden is het ook met een kleinzakelijke (t/m 3x80 ampere) stroomaansluiting heel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Daarnaast kun je gebruik maken van het Amsterdams Duurzaamheidsfonds waarmee je tegen hele lage kosten de installatie kunt financieren, deels of zelfs geheel. En die kosten verdien je ruimschoots terug uit de opbrengsten van je zonnepanelen.

Financiering
Bij het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam kun je tegen een lage rente geld lenen voor duurzame projecten zoals de realisatie van zonnepanelen.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling. Via de EIA kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Je kunt 41,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MKB-er met een huurpand

Zakelijk kleinverbruik met huurdak
Ook als je een pand huurt in Amsterdam, kunnen we je helpen te profiteren van zonne-energie. Samen overtuigen we eigenaren van het vastgoed en helpen we mee 1 miljoen zonnepanelen te realiseren in 020.

Ook als huurder is het mogelijk om te investeren in zonnepanelen en te profiteren van een aantrekkelijk rendement. Wel is het iets complexer dan wanneer je zelf eigenaar bent van het dak. Zo moet  de eigenaar van het pand daarvoor eerst toestemming geven middels een recht van opstal. Daarnaast is van belang om te weten hoe lang je nog huurder van het pand denkt te blijven. Als dat korter dan 5 jaar is, is het wellicht verstandiger om naar alternatieven te gaan kijken. Meenemen van de zonnepanelen is namelijk meestal niet rendabel omdat de installatiekosten er opnieuw bij komen.

Doe alvast een quickscan van je dak om de verhuurder te overtuigen! 

Hoe realiseer ik zonnepanelen als grootverbruiker?

Zakelijk grootverbruik met eigen dak

Bij grootverbruikersaansluitingen (>3x80A) betaal je relatief weinig voor je stroom. Dat betekent dat je ook relatief weinig geld bespaart met verbruik van je eigen zonnestroom of weinig voor je stroom terugkrijgt die je met zonnepanelen opwekt. Dan duurt het ook lang voordat je je investering in zonnestroom hebt terugverdiend. Daar heeft de overheid de SDE+ subsidie in het leven geroepen.

Zonnepanelen met een grootverbruikersaansluiting? SDE+ subsidie aanvragen!

De SDE+ subsidie wordt gekoppeld aan de door jou geproduceerde stroom, gedurende 15 jaar. Met deze subsidie wordt het ook voor grootverbruikers mogelijk om een investering ruim binnen de 10 jaar terug te verdienen. En als na 15 jaar de subsidie stopt, profiteer je nog jarenlang van gratis zonnestroom.

Aanvragen is vrijblijvend en na eventuele toekenning heb je nog minimaal een jaar de tijd om te bepalen of je gebruik wilt maken van de subsidie of dat je ‘m teruggeeft.

Doe nu de quickscan van je dak en weet binnen enkele minuten wat de mogelijkheden van jouw dak zijn. 

Zonnepanelen voor een VvE

Vereniging van eigenaren (VVE)

Grote daken zijn door het schaalvoordeel uitermate geschikt voor het opwekken van zonne-energie. In praktijk is het voor VvE’s vaak lastig om de aanschaf van zonnepanelen te realiseren. En dat vinden we zonde. Om het voor VvE’s eenvoudiger en inzichtelijker te maken, helpen we je graag met het nemen van de juiste stappen.

Er zijn meerdere manieren om de energie te gebruiken

 • De energie wordt alleen gebruikt door de deelnemende VvE-leden. In dit geval kun je gebruik maken van een zonnestroomverdeler. 
 • De energie zorgt voor de gemeenschappelijke voorzieningen in het pand.
 • Je stelt het dak beschikbaar voor een postcoderoosproject en verkoopt daarmee de energie van je dak aan een energieleverancier. De deelnemers aan het postcoderoosproject profiteren van korting op hun energierekening.

Wil  je meer weten over de stappen die jij kunt ondernemen?
Als contactpersoon voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) krijg je gratis energieadvies van de gemeente. Een deskundig adviseur komt op bezoek en kijkt wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen of zonnepanelen te plaatsen. De energieadviseur kan ook helpen bij het besluitvormingsproces in de VvE. Ga naar de website van gemeente Amsterdam voor gratis energieadvies.

Hoe krijg ik zonnepanelen op mijn sportvereniging?

Steeds meer (sport)verenigingen leggen zonnepanelen op hun daken. Dat hoor en zie je vast om je heen, zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Tennisclub Tie-Breakers. Zij kregen alle leden mee in een uitdagend plan voor de verduurzaming van de club.

Een ander prachtig voorbeeld is Het Marnixbad dat pasgeleden zelfs hun tweede zonneproject heeft uitgevoerd. Zie het item dat AT5 maakte. Maar er zijn veel meer cases.  

 

 

Hoe krijg ik zonnepanelen op mijn school?

Zonnepanelen op een school

Als directeur of leraar op school ben je als geen ander bezig met de toekomst. Dit betekent dagelijks de juiste keuzes maken voor later. Duurzame keuzes. Niet alleen voor de school maar juist ook voor al die kinderen die je onder je hoede hebt. Vele scholen in Amsterdam zijn al druk bezig met de verduurzaming van hun pand. Hoe ver zijn jullie?

We helpen je graag met een quickscan van jullie schooldak en met voorbeeldberekeningen, waarmee je het bestuur eenvoudiger kunt overtuigen van alle voordelen.

 • Direct lagere energiekosten per maand
 • Een voorbeeld voor de toekomst
 • Sluit de kinderen en de buurt aan bij de ontwikkeling van de school
 • Gebruik de thematiek van duurzaamheid om kinderen te wijzen op de toekomst

Er zijn prachtige cases van o.a. de Linnaeusschool, het Sirius met 11 vestigingen en het IJburg college waarin ook de kinderen en ouders hun rol vervullen. Van belang voor de mogelijkheden is wel of je school een klein- of grootverbruikersaansluiting heeft.

 

Antwoord niet gevonden?