Veel Amsterdammers zijn positief over verschillende duurzame energiebronnen. De meerderheid van de panelleden is over alle vier genoemde alternatieven voor fossiele brandstoffen (zonne-energie, restwarmte/afvalwarmte, windenergie en bio-energie) te spreken. Het meest positief staat men tegenover zonne-energie (97%). Ook over restwarmte en afvalwarmte (86%) en over windenergie (84%) is de grote meerderheid (zeer) positief. 

De panelleden staan niet alleen positief tegenover duurzame energie (92%), maar vinden de overstap naar duurzame energie ook noodzakelijk (91%). Als specifiek wordt gekeken naar verschillende alternatieven voor fossiele brandstoffen is de meerderheid positief over alle vier de voorgelegde vormen van duurzame energie: zonne-energie, windenergie, rest- en afvalwarmte en bio-energie. De helft van de panelleden verwacht bij deze vier vormen het meest van zonne-energie, een meerderheid van de respondenten staat dan ook positief tegenover zonnepanelen (86%).


Wil je ook gebruik maken van zonne-energie, maar heb je geen geschikt dak? Meld je dan aan op het Deelplatform op Hello Sunshine via de gele button hieronder. Wij brengen beschikbare daken en burgers zonder geschikt dak bij elkaar. Heb je wel een eigen dak? Bekijk dan je mogelijkheden via de zwarte knop hieronder. 

Deel dit bericht