Bedrijven en (non-profit) instellingen die van plan zijn om zonne-energie of andere hernieuwbare energie te gaan produceren, kunnen dit najaar weer gebruik maken van de RVO subsidieregeling SDE+. De voorwaarden voor zon zijn aantrekkelijker dan in voorgaande rondes. Interessant voor ondernemers om uit te zoeken wat het opwekken van zonne-energie oplevert. 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De subsidiepot was nooit eerder zo groot. 

NU IS DE BESTE TIJD OM SDE SUBSIDIE AAN TE VRAGEN


Voor wie is de SDE subsidie bedoeld? 

De SDE+ najaar 2017 start 3 oktober a.s. en kan t/m 26 oktober 2017 worden aangevraagd voor zonnestroomsystemen vanaf 15 kWp (ruim 50 zonnepanelen). Binnen 1,5 jaar na de toekenning van de subsidie moeten de zonnepanelen worden geïnstalleerd. De aanvraag kan t/m 26 oktober worden ingediend.

Voorafgaande aan de SDE-aanvraag worden de mogelijkheden in kaart gebracht. De ingeschakelde specialist onderzoekt wat de dakpotentie is en maakt een zo optimaal mogelijk ontwerp. Optimaal in de zin van: de gewenste opbrengst van de zonnepanelen, het gewenste dakgebruik ten opzichte van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs.

Deel dit bericht