Duurzaamheid is het uitgangspunt voor alle aspecten in de bouw en exploitatie van het pand. Herkomst en hergebruik van bouwmaterialen, energiezuinigheid, aandacht voor omgeving en werkplekbeleving van medewerkers; bij alles is duurzaamheid de norm. De boom is er een van velen die jaarlijks wereldwijd door DHL geplant worden. Het onderstreept het milieubeleid van DHL dat ten doel heeft om in 2050 emissievrij te opereren. De boom, een rode zuilbeuk, gaat deel uitmaken van een grotere groenstrook en werd onder toeziend oog van medewerkers, geplant door Reinier Statema (projectmanager DHL Parcel Benelux), Mariëtta van Wijk (Directeur Business & Legal Nederland WDP) en Marco van der Laan (Algemeen Directeur Aan de Stegge Twello).

Met de bouw en inrichting is een investering gemoeid van ruim 35 miljoen euro. Het sorteercentrum neemt de plaats in van de huidige DHL terminal op hetzelfde bedrijventerrein. Rond de vestiging in Amsterdam zijn meer dan 600 medewerkers betrokken bij de aan- en afvoer en bezorging van pakketten. In het nieuwe sorteercentrum voor pakketten wordt de capaciteit uitgebreid waardoor er meer en beter gesorteerd kan worden.

3.800 zonnepanelen
Het pand op de Kaapstadweg gaat voor 80% voorzien in zijn eigen elektriciteit door de installatie van 3.800 zonnepanelen. Daarmee wordt onder meer de energiezuinige led-verlichting van stroom voorzien en worden de elektrische bestelwagens opgeladen, de zogenaamde DHL StreetScooters. De resterende elektriciteit die benodigd is, wordt betrokken van de grote windturbines die praktisch naast het pand staan. Zon en wind uit de omgeving dus.

Investeringen met het oog op groei
De nieuwbouw van Amsterdam is de eerste in een reeks die de komende jaren zal plaatsvinden. Investeringen die nodig zijn om de groei in goede banen te leiden en die tevens bedoeld zijn om het serviceniveau uit te breiden. De afgelopen twee jaar is er voor 30 miljoen euro geïnvesteerd en de komende drie jaar zal dat bedrag de 60 miljoen euro overschrijden. Naast investeringen in fysieke locaties zoals de DHL-punten waar consumenten terecht kunnen, vindt er uitbreiding plaats van de vloot, verzendservices en IT-innovaties.

Deel dit bericht